Cập nhật: 04/12/2020 Lượt đọc: 182

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh ở tất cả các môn trong HK I theo quy định. Nhà trường tiến hành tổ chức thi tập trung và áp dung quy chế thi tốt nghiệp THPT. Nội dung như văn bản đính kèm.