Cập nhật: 15/03/2020 Lượt đọc: 9556

Bài Tập Tại Nhà Tuần Nghỉ Thứ 6 Phòng Chống Dịch Covid-19(Từ ngày 16/3 đến ngày 21/3/2020)

Các em học sinh tải về file bài tập ở bảng bên dưới để hoàn thành nội dung ôn tập, củng cố kiến thức trong thời gian dài nghỉ học. Yêu cầu hoàn thành toàn bộ nội dung dưới trong tuần (Từ ngày 16/03 đến ngày 21/03/2020)

STT

BÀI TẬP MÔN

KHỐI 10

KHỐI 11

1

TOÁN

Toán lớp 10 T1.pdf

Toán 11 T1.pdf

2

Vật lý 10 T1.doc

Vật lý11 T1.doc

3

HÓA

Hóa 10 T1.doc

Hóa 11 T1.pdf

4

ANH

Anh 10 T1.doc


Anh 11 T1.doc

5

VĂN

Văn 10 T1.doc

Văn 11 T1.doc