Cập nhật: 15/03/2020 Lượt đọc: 1530

Kế hoạch dạy học trực tuyến của trường THPT Xuân Phương

Trong thời gian Giáo viên và Học sinh nghỉ phòng dịch Covid-19, trường THPT Xuân Phương triển khai kế hoạch day học trực tuyến tới toàn thể Giáo viên và Học sinh trong trường