Cập nhật: 16/03/2020 Lượt đọc: 617

GIỚI THIỆU CHI BỘ TRƯỜNG THPT XUÂN PHƯƠNG

Chi bộ Trường THPT Xuân Phương được thành lập ngày 31/10/2018, là Chi bộ trực thuộc Quận ủy Nam Từ Liêm.
Tại thời điểm thành lập, Chi bộ có 8 đảng viên. Bí thư Chi bộ là đồng chí TS. Trần Trọng Hà - Hiệu trưởng Nhà trường.


Tính đến thời điểm hiện nay (tháng 3/2020), Chi bộ trường THPT Xuân Phương đã có 22 đảng viên. Như vậy, sau 17 tháng số lượng đảng viên của Chi bộ tăng thêm 14 đồng chí. Điều đó chứng tỏ, trong công tác kiện toàn nhân sự, Nhà trường không chỉ quan tâm tới chất lượng chuyên môn của các ứng cử viên chuyển về trường mà còn chú trọng tới phẩm chất, đạo đức và uy tín trong tập thể của các đồng chí đó.


Đảng viên trong Chi bộ đều nắm giữ các vị trí lãnh đạo, chủ chốt, quan trọng của Nhà trường. Trong đó, 1 đồng chí là Hiệu trưởng, 1 đồng chí là Phó Hiệu trưởng, 1 đồng chí là Chủ tịch Công đoàn, 1 đồng chí là Bí thư Đoàn Thanh niên, 4 đồng chí là tổ trưởng chuyên môn, một số đồng chí đảng viên khác từng là cấp ủy chi bộ, đảng bộ, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, là diện quy hoạch nguồn Phó Hiệu trưởng của cơ quan đơn vị cũ trước khi về trường THPT Xuân Phương.
Chi bộ trường THPT Xuân Phương đã xác định triết lý giáo dục của Nhà trường: Kỷ cương – Hội nhập – Khai phóng. Đây sẽ là kim chỉ nam xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở tất cả các mặt công tác nhằm phát triển Nhà trường một cách vững chắc trong bối cảnh hiện nay cũng như sau này.