Cập nhật: 12/04/2020 Lượt đọc: 272

ĐOÀN TRƯỜNG THPT XUÂN PHƯƠNG – DẤU ẤN VẺ VANG CỦA NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP

I. Lịch sử hình thành và phát triển
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Xuân Phương là tổ chức chính trị – xã hội của đoàn viên, thanh niên được thành lập theo quyết định số 30 QĐ/QĐTN của Quận Đoàn nam Từ Liêm. Trong một thời gian ngắn Đoàn trường đã vượt qua bao khó khăn, thử thách đối với một cơ sở đoàn mới được tthành lập. Đoàn trường luôn xung kích tình nguyện đi đầu trong mọi hoạt động của Nhà trường, khắc phục khó khăn với tinh thần “Đâu cần thanh niên có. Việc gì khó có thanh niên”. Đoàn trường là chỗ dựa vững chắc, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Chi bộ, Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên.
Từ khi mới thành lập, Đoàn trường THPT Xuân Phương chỉ có hơn 60 đoàn viên, thanh niên. Chất lượng đầu vào của đoàn viên thanh niên thấp. Nhiều học sinh, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhận thức của đoàn viên thanh niên không đồng đều. Chính vì vậy, công tác tập hợp, giáo dục rèn luyện thanh niên gặp nhiều khó khăn. Vượt lên trên những khó khăn ấy, Đoàn trường THPT Xuân Phương luôn khẳng định được tinh thần nhiệt huyết của sức trẻ, sự sáng tạo – cống hiến để góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường là “Nề nếp – Kỷ luật – Kỷ cương – Hội nhập và khai phóng” gắn với phương châm “Xung kích – Tình nguyện – Trung thành – Sáng tạo – Thanh lịch – Văn minh” Nửa chặng đường của một năm học trôi qua đã minh chứng cho sự phát triển và trưởng thành của tổ chức Đoàn trường THPT Xuân Phương. Đến nay, Đoàn trường đã kiện toàn và thành lập được 16 chi đoàn trực thuộc trong đó có 15 chi đoàn là học sinh và 01 chi Đoàn giáo viên. Số lượng đoàn viên thanh niên tăng cả về số lượng và chất lượng. Trường THPT Xuân Phương đã ghi tên mình trong bản đồ giáo dục thủ đô – là địa chỉ giáo dục tin cậy của Phụ huynh và học sinh.
Cùng với quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường, Đoàn trường không ngừng trưởng thành và đã có những đóng góp quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Quận Đoàn Nam Từ Liêm và đặc biệt đối với quá trình xây dựng, phát triển Nhà trường về mọi mặt. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Xuân Phương là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nòng cốt trong mọi hoạt động của đoàn viên, thanh niên, thể hiện lòng quyết tâm của tuổi trẻ trên con đường đổi mới, xây dựng và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục, thực hiện thành công chiến lược phát triển của Nhà trường, góp phần vào sự nghiệp đào tạo những trí thức “vừa hồng, vừa chuyên” cho đất nước.
Kế thừa và phát huy những truyền thống của các thế hệ đi trước, trong những năm qua, Đoàn trường THPT Xuân Phương tiếp tục thể hiện vai trò hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, tập hợp, giáo dục và phát triển đoàn viên, thanh niên. Mặc dù nhiều đoàn viên thanh niên đến từ nhiều Quận khác nhau của Thủ đô Hà Nội, năm học đầu tiên Nhà trường chỉ có một khối học với 658 học sinh song công tác Đoàn của Nhà trường vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận thể hiện qua các mặt công tác: giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; học tập – nghiên cứu khoa học; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động tình nguyện và trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức đồng thời Đoàn trường đã luôn thể hiện tốt vai trò là nòng cốt chính trị của nhà trường.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Xuân Phương là đoàn cơ sở hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quận Đoàn Nam Từ Liêm và Chi bộ Nhà trường. Trong thời gian đầu khó khăn, Đoàn trường luôn bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và Đoàn cấp trên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đoàn trường đã trải qua 01 kỳ Đại hội với cơ cấu Ban chấp hành đoàn trường gồm 9 đồng chí. Trong đó có 03 đồng chí là giáo viên và 06 đồng chí là học sinh. Với cương vị là bí thư Đoàn trường khóa đầu tiên Thầy giáo Bùi Ngọc Đạo đã lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng tổ chức Đoàn trường THPT Xuân Phương vững mạnh.
II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng
- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia công tác quản lý trong nhà trường.
- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ trường.
2. Nhiệm vụ
- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong trường nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.
- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế – xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn ở trường, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.
III. Cơ cấu tổ chức
1. Ban Thường vụ Đoàn trường
-Chịu trách nhiệm trước Chi bộ, Ban giám hiệu Nhà trường, BCH Đoàn cấp trên về tất cả các hoạt động của Đoàn trường.
- Tham mưu, đề xuất với Chi bộ, Ban Giám hiệu và chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động công tác xã hội, nhân đạo; các công tác tư tưởng, các đợt sinh hoạt chính trị, mít tinh chào mừng các ngày lễ lớn của Nhà trường và Đoàn trường.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn trường; tổng hợp báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo định kỳ (tháng, quý, năm).
- Phân công nhiệm vụ, kiểm tra giám sát tất cả các đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường (không phải là UV Ban thường vụ).
- Chịu trách nhiệm chính trong công tác phát triển đoàn, phát triển Đảng viên trong ĐVTN, học sinh.
- Chịu trách nhiệm chính trong công việc tổ chức Đại hội Đoàn trường.
- Phối hợp với Ban giám hiệu, công đoàn và các đơn vị khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.
2. Ban chấp hành Đoàn trường
-Là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên của trường.
- Cụ thể hoá chương trình hành động của Đoàn cấp trên thành nội dung sinh hoạt của Đoàn trường, các Chi đoàn, xây dựng chương trình công tác của Đoàn trường.
- Tổ chức các hoạt động, đáp ứng nhu cầu đa dạng và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.
- Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong đoàn viên, thanh niên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên, thanh niên và các đối tượng mà Đoàn đang tác động để kịp thời phản ánh lên Đoàn cấp trên.
- Xây dựng Đoàn trường vững mạnh, bảo đảm duy trì chế độ sinh hoạt của Đoàn trường, các Chi đoàn, tạo điều kiện cho đoàn viên được bàn bạc thảo luận để đi đến thống nhất chương trình công tác của Đoàn trường, tổ chức thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đội hình thanh niên bên cạnh giúp đỡ Đoàn trường.
IV. Thành tích đạt được
Trong một thời gianhoạt động, Đoàn trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng tự hào:
  • Đoàn trường có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tôi yêu Hà Nội” năm 2018 và được Thành đoàn tặng tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc cấp thành phố trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
  • Đạt giải đặc biệt cuộc thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019
  • Đạt giải Nhì hội thi giai điệu tuổi Hồng năm 2018
  • Đạt giải Nhất Hội thi “Tôi yêu Hà Nội” với những ý tưởng sáng tạo hiến kế cho Đoàn xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh – hiện đại xứng đáng là thành phố vì hòa bình.
  • Đạt giải Nhất cấp cụm trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và đại diện cụm Nam, Bắc Từ Liêm tham dự cuộc thi cấp thành phố và đạt giải Tư.
  • Đạt giải Ba cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp và đại diện cụm tham gia ngày hội quốc gia khổi nghiệp năm 2018 dành cho học sinh THPT.
– Đạt giải Khuyến khích cuộc thi dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 dành cho học sinh năm 2018, và nhiều thành tích của các hoạt động khác…
Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019
Bí thư


Bùi Ngọc Đạo
Tin liên quan